Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju

Hrvatska burza otpada

Adresar udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu

Matični broj
Tvrtka i sjedište
Kontakt podaci
Proizvodni program djelatnosti
C.I.O.S. d.o.o.
Prigorica 2
10000 Zagreb
Direktor: Petar Pripuz
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10 –Skupljanje, sortiranje i reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
- Plasman sek.sirovina i repromaterijala.
METIS d.d.
Ive Marinkovića 2
51000 Rijeka
Direktor: Dušan Dragičević
Tel: 051/,
Fax: 051/331 186
E-mail:
www.metis.hr
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje, sortiranje i predobrada ostataka i otpadaka (željezo, ostali metali, papir, staklo, tekstil).
- Plasman repromaterijala.
UNIVERZAL d.d.
Cehovska 10
42000 Varaždin
Direktor: Marijan Kovačić
Tel: 042/241 555
Fax: 042/241 557
E-mail:
www.univerzal-vz.hr
DN 37.10
DN 37.20
Zbrinjavanje opasnih otpadaka (ulje, akumulatori, filteri ulja, gume i dr.).
METAL - DALMACIJA d.o.o
Mažuranićevo šetalište 8
21000 SPLIT
Direktor: Marko Arapović
Tel: 021/346 196
Fax: 021/346 196
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada ostataka i otpadaka
metala.
-Plasman sek.sirovina i metalne robe.
JADRAN – METAL d.d.
Valica 2
52000 Pula
Direktor: Cvetko Praznik
Tel: 052/535 166
Fax: 052/535 173
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, prerada i trgovina metalnih ostataka i otpadaka
MELTAL d.o.o.
Samoborska cesta 104
10090 Zagreb-Susedgrad
Direktor: Slaven Lahovsky
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10
Skupljanje i sortiranje plemenitih metala
KAIROS d.o.o.
Ulica jablanova bb
31000 Osijek
Direktor: Ante Ćalušić
Tel: 031/297 632
Fax: 031/298 760
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada metala
UNIJAPAPIR d.d.
 
Radnička cesta 22
p.p. 876
10000 Zagreb
Direktor: Mirko Ferić
Tel: 01/
Fax:01/
www.unijapapir.hr
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i plasman sekundarnih sirovina.
Reciklažna dvorišta i sabirni centri – papir, PE, PET ambalaža.
 
UNIJAPAPIR d.d. ZAGREB
Pogon SPLIT
Matoševa 44
21210 Solin
Direktor: Miko Šarić
Zdravko Blažević
Tel: 021/210 722, 210 945
Fax: 021/210 945
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i predobrada nemetalnih ostataka i otpadaka (papir, PE i PET ambalaža, staklo).
UNIJA NOVA d.o.o.
Radnička cesta 22
10000 Zagreb
Direktor: Zvonimir Keblar
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
www.unija-nova.hr
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i reciklaža ostataka i otpadaka stakla.
- Plasman sekundarnih sirovina.
VETROPACK STRAŽA d.d. Hum na Sutli
Hum na Sutli 203
49231 Hum na Sutli
Direktor: Dragutin Špiljak
Tel: 049/
Fax: 049/
E-mail:
www.vetropack.com
DN 37.20
Reciklaža staklene ambalaže.
PROTING HORVAT d.o.o.
Frana Galovića 4
49000 Krapina
Direktor: Draga Horvat
Tel: 049/,
Fax: 049/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada tekstila i papira.
BRKOVIĆ d.o.o.
Industrijska 3
10431 Sveta Nedjelja
Direktor: Ivo Brković
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.20 –Regeneracija pl.masa i
proizvodnja pl.ambalaže (folije).
UNIMER d.o.o.
Rudolfa Steinera 3
40000 Čakovec
Direktor: Ivan Sanjković
Tel: 040/
Fax: 040/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i plasman sekundarnih sirovina (željezo, ostali metali i papir)
CIAN d.o.o.
Varaždinska ulica 51
21000 Split
Direktor: Petar Boić
Tel: 021/,
Fax: 021/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje, selekcija, predobrada (obrada i plasman zauljenih otpadnih tvari).
IND-EKO d.o.o.
Korzo 40
51000 Rijeka
Direktor: Ilija Šmitran
Tel: 051/,
Fax: 051/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje i reciklaža rabljenih ulja, zauljenih voda i ostataka naftnih derivata.
PUTO d.o.o.
Zeleni trg 3
Jakuševac bb
10000 Zagreb
Direktor: Milivoj Mucko
Tel: 01/,
Fax: 01/
E-mail:
www.puto.hr
DN 37.20
Spaljivanje tehnološkog otpada (opasni i neopasni organski otpad).
UNICLEAN d.o.o.
Kanalski put bb
10000 Zagreb
Direktor: Sonja Marić
Tel: 01/
Fax: 01/
DN 37.20 – Skupljanje i reciklaža starih motornih ulja i baterija.
 
ECOOPERATIVA d.o.o. – Podružnica Split
Kralja Zvonimira 14
21000 split
Zastupnik podružnice: Nediljka Penović
Tel: 021/482 889
Fax: 021/482 876
E-mail:
- industrijska ekologija, medicinski infektivni otpad
- skupljanje i sortiranje otpadnih motornih ulja, boja i lakova, akumulatora, autoguma, polietilena
C.I.A.K. d.o.o.
Josipa Lončara 3/1
10000 Zagreb
Direktor: Ivan Leko
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
Tvrtka obavlja djelatnost skupljanja i skladištenja opasnog i drugog otpada, sakuplja i prerađuje otpadne olovne akumulatore i baterije, otpadne Ni-Cd baterije, otpadne alkalne baterije i zauljene ambalažne materijale.
SPINOT d.d.
Osječka 44
34000 Požega
Direktor: Zdravko Vujnović
Tel: 034/,
Fax: 034/
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i plasman sek.sirovina (željezo i ostali metali).
EKOS d.o.o.
Miroslava Kreže 9B
23000 Zadar
Direktor: Ivica Pavić
Tel: 023/
Fax: 023/
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada metala.
OBNOVA d.d. OSIJEK - u stečaju
Gundulićeva 5
31000 Osijek
Stečajni upravitelj; Edita Đurkin
Tel: 031/
Fax: 031/
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i plasman sek.sirovina (željezo, ostali metali, papir i tekstil).
- Plasman repromaterijala.
STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.
Zagrebačka 6
10292 Šenkovec
Direktor: Stjepan Kraljić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10 – Promet metalnim ostacima i otpacima.
IVANAL d.o.o.
Lozovac bb
22221 Lozovac
Direktor: Marko Ivanović
Tel: 022/
Fax: 022/,
E-mail:
www.ivanal.hr
DN 37.10
– Proizvodnja aluminija pod šifrom 27420
JURINAMETAL d.o.o.
Vukomerec 39
10000 Zagreb
Direktor: Željko Mačešić-Jurina
Tel: 01/,
Fax: 01/
E-mail:
www.jurinametal.hr
DN 37.10 – Skupljanje, prerada i trgovina metalnih ostataka i otpadaka.
FEROTEKS d.d. - u stečaju
Vladimira Bogovića bb
47000 Karlovac
Stečajni upravitelj: Mate Belanović
Tel: 047/,
Fax: 047/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, prerada i trgovina metalnim i nemetalnim ostacima I otpacima.
SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o.
Ulica Ive Dulčića 6
23000 Zadar
Direktor: Zoran Mikecin
Tel: 023/,
Fax: 023/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada metala.
- Trgovina i tranzitna trgovina.
REMAT d.o.o.
Grabrovec 162A
49210 Zabok
Direktor: Željko Črnjević
Tel: 029/,
Fax: 049/
E-mail:
DN 37.10 – Obojeni metali.
- Trgovina, skupljanje i bolja priprema robe.
DIONICE-METAL d.o.o.
Put Gospe od mora 1
21220 Trpgir
Direktor: Silvana Miše
Tel: 021/
Fax: 021/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada metala.
ADRIATIC-BLIZNA d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 16
21220 Trogir
Direktor: Mladen Oštrić
Tel: 021/
Fax: 021/
E-mail:
DN 37.10,DN 37.20
Industrijska ekologija
Zaštita okoliša
GORIMET d.o.o.
Vukovarska 7A
51000 Rijeka
Direktor: Marijan Glavan
Tel: 051/
Fax: 051/
E-mail:
DN 37.10 – Obojeni metali
  •  
    Skupljanje, prerada i promet sekundarnih sirovina.
Export-import.
ROTAME d.o.o.
Ilica 421
10000 Zagreb
Direktor: Željko Jakoplić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10
Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
FEROTEHNA d.o.o.
Jukinačka 83
44400 Glina
Direktor: Janko Lisac
Tel: 044/,
Fax: 044/
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada obojenih metala.
- Trgovina na veliko sek. i ost. sirovinama.
DOMIS d.o.o.
Kralja Zvonimira 14/1
21000 Split
Direktor: Jerko Biško
Tel: 021/
Fax: 021/,
E-mail:
DN 37.10 - Skupljanje i reciklaža metala.
KOMUSPROMET d.o.o.
Plano bb
21220 Trogir
Direktor: Slavko Rodin
Tel: 021/
Fax: 021/
E-mail:
DN 37.10 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
EMPOSS d.o.o.
Golo Brdo 2E
33000 Virovitica
Direktor: Milan Potrata
Tel: 03/,
Fax: 033/
E-mail:
DN 37.10- Skupljanje, sortiranje otpadnih metala
PA-MA d.o.o.
Oktavijana Augusta 6
44000 Sisak
Direktor: Tamara Pavlica
Tel: 044/, 548 617
Fax: 044/548 612
E-mail:
DN 37.10 - Reciklaža obojenih i neobojenih metala (na veliko).
PRIMAT d.o.o. OSIJEK
Vjenac V. Bukovca 6
31000 Osijek
Direktor: Vladimir Đurđević
Tel: 031/,
Fax: 031/
DN 37.10 – metalni ostaci i otpaci
Skupljanje i primarna prerada sek.sirovina.
EUROMETALS d.o.o.
Budaševsko Novo Selo 19
44202 Topolovac
Direktor: Drago Malbašić
Tel: 044/523 380, 521 824
Fax: 044/776 377
DN37.10 – Skupljanje, sortiranje i reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
- Plasman sekundarnih sirovina.
FENIKS-ZAGREB d.o.o.
Samoborska 306
10090 Zagreb-Susedgrad
Direktor: Zlatko Kučko
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i
predobrada metalnih ostataka I otpadaka.
- Plasman sekundarnih sirovina.
METALKO d.o.o.
Grigora Viteza 70
34550 Pakrac
Direktor: Zdenko Ružička
Tel: 034/, 098/
Fax: 034/474 468
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada ostataka i otpadaka
metala.
Plasman sek.sirovina metala i ostale metalne robe.
SNABDJEVAČ d.o.o.
Čulinečka cesta bb
Direktor: Rajko Milivojša
Tel: 01/
Fax: 01/
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada ostataka i otpadaka
metala.
- Plasman sekundarnih metalnih sirovina i ostale metalne robe.
AL-KA Metal d.o.o.
Antuna Mihanovića 1A
47000 Karlovac
Direktor: Andrej Schweiger
Tel: 047/, 098/246 474
Fax: 047/
E-mail:
DN 37.10 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada metalnih ostataka i
otpadaka.
- Plasman sekundarnih sirovina (izvoz).
NIKA TRADE d.o.o.
Močići 62
20213 Čilipi
Direktor: Ivan Stanović
Tel: 020/
Fax: 020/771 150
DN 37.10
SAVA-PROMET d.o.o.
Jelkovečka cesta bb
10360 Sesvete
Direktor: Anto Karatović, Pero Karatović
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10
Skupljanje, prerada i reciklaža sekundarnih sirovina.
FERAG-TRADE d.o.o.
Braće Radić 30
40000 Čakovec
Direktor: Josip Bujanić
Tel: 040/
Fax: 040/
E-mail:
DN 37.10
Proizvodnja, obrada, bravarija, skupljanje i prerada otpadnog aluminija
INDUSTROSIROVINA d.d.
Morinjski put bb
Direktor: Snježana Cukrov-Belak
Tel:
Fax:
E-mail:
DN 37.10 - Skupljanje, sortiranje i plasman otpadnih metala.
KEMIS d.o.o.
Malekova 27
10000 Zagreb
Direktor: Zoran Matić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10 - Skupljanje, sortiranje i plasman otpadnih metala.
UNIJA METALI d.d.
Industrijska 29
10290 Zaprešić
Direktor: Mato Kunkić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
www.unijametali.hr
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka I otpadaka
A.M.E.-BEGANOVIĆ d.o.o.
Resnik 78B
10000 Zagreb
Direktor: Alija Beganović
Tel: 01/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 
FIRGO METALI d.o.o.
II Resnik 12A
10000 ZAGREB
Direktor: Hadžo Hašimović
Tel: 01/2024 594
Fax: 01/2024 594
E-mail:
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
SEKUNDARNI METALI d.o.o.
4. gardijske brigade 44
22300 Knin
Direktor: Ante Pamuković
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
WART METAL d.o.o.
Labinska 2
52100 Pula
Direktor: Branko Vukmirović
Tel: 052/
Fax: 052/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
SAKUPLJAČ DUBROVNIK d.o.o.
Trgovište 160
20207 Mlini
Direktor: Pero Šutalo
Tel: 098/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
A.B.V. KEMA d.o.o.
Druga Zagorska 5
10000 ZAgreb
Direktor: Krešimir Vukorepa, Antonio Vukorepa
Tel: 01/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
BAJRIĆ d.o.o.
Radnička 9
40319 Belica
Direktor: Muhamed Bajrić
Tel: 040/,
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
LAVA d.o.o.
Cvjetkova 22A
31000 Osijek
Direktor: Zdravko Rončević
Tel: 031/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
UNIJAMETEOR – EKO d.o.o.
Kanalski put bb
10000 Zagreb
Direktor: Alija Imamović
Tel: 01/
E-mail:
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
FLIPROM d.o.o.
Vrhovac 60
10000 Zagreb
Direktor: Damir Adamić-Flinta
Tel: 01/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
SEKUNDAR d.o.o.
Branka Blečića 2
51000 Rijeka
Direktor: Zoran Kinkela
Tel: 051/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
PUB d.o.o.
Novo Selo 8
34000 Požega
Direktor: Branko Prpić
Tel: 034/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
OTOP d.o.o.
Medvedgradska 1B
10000 Zagreb
Direktor: Ivo Jurišić
Tel: 01/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
BARIČEVIĆ D. d.o.o.
Dubrovačka 2
51000 Rijeka
Direktor: Darko Baričević
Tel: 051/
DN 37.10 – Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
SEKUNDARNE SIROVINE-ZG d.o.o.
Gornje Psarjevo 1E
10380 Gornje Psarjevo
Direktor: Marijan Kovačić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje i prerada sek. sirovina.
TRGOSIROVINA d.d.
Kralja Zvonimira 5
21230 Sinj
Direktor: Jozo Milošević
Tel: 021/,
Fax: 021/
E-mail:
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje, distribucija, i prodaja (željezo, bakar, mesing, bronza, papir).
UNIJA SABIRAČ d.o.o.
Žaborička 1
22000 Šibenik
Direktor: Snježana Cukrov-Belak
Tel: 022/,
Mob: 098/445 661
Fax: 022/
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje i prerada sek.sirovina (metala i nemetala).
SIROVINA PROMET d.o.o.
Petra Svačića 40A
43280 Garešnica
Direktor: Nikola Kajgana
Tel: 043/
Fax: 043/
Mob: 098/
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje, sortiranje, reziklaža sek. sirovina i primarna prerada glomaznog otpada i obojenih metala.
MTC SEKUNDARIA d.o.o.
Braće Radića 188
31500 Našice
Direktor: Antun Štolfa
Tel: 031/
Fax: 031/
E-mail:
DN 37.10
DN 37.20
  •  
    Skupljanje i reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka.
- Trgovina repromaterijala.
SEKUNDARNE SIROVINE d.o.o.
Batinjani 48
43500 Daruvar
Direktor: Savo Orozović
Tel: 043/ 332 458
Fax: 043/ 332 458
Mob: 098/
DN 37.10
DN 37.20
  •  
    Skupljanje, sortiranje i primarna prerada nemetalnih i metalnih cijevi.
- Trgovina cijevi.
SIROVIN –TRGO
PRERADA d.o.o.
Bilogorska bb
43000 Bjelovar
Direktor: Luka Iličić
Tel: 043/
Fax: 043/
E-mail:
DN 37.10 i DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada ostataka i otpadaka – nemetalnih i metalnih.
VRHOVEC d.o.o.
Žutnica 44
49000 Krapina
Direktor: Željko Vrhovec
Tel: 049/
Fax: 049/
DN 37.10
DN 37.20
Skupljanje sekundarnih sirovina
SIROVINA-COMMERCE d.o.o.
Bilogorska bb
43000 Bjelovar
Direktor: Mate Sučić
DN 37.10
DN 37.20
Sakupljanje i prerada sekundarnih sirovina
OKSID d.o.o.
Antuna Mihanovića 10
31326 Darda
Direktor: Nikola Muždeka
Tel: 031/,
Fax: 031/
DN 37.10
DN 37.20
EKO-PROM d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb
Direktor: Stipe Ivišić
Tel: 01/
Mob: 098/
Fax: 01/
Sakupljanje i prerada sekundarnih sirovina sa sadržajem plemenitih metala
TIHALJINA COMMERCE d.o.o.
A.G. Matoša 14
32100 Vinkovci
Direktor: Ljubo Mlinarević
Tel: 032/
Mob: 098/
Fax: 032/
Skupljanje sekundarnih sirovina
EKOLOGIJA – MARŽIĆ d.o.o.
Draškovićeva 5
10000 Zagreb
Direktor: Eduard Maržić
Tel: 01/
Fax: 01/
E-mail:
www.ekologija-marzic.hr
DN 37.2.0 – Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
VUKOJA - COMERCE d.o.o., Podružnica Slavonski Brod
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Zastupnik podružnice: Damir Sudić
Tel: 035/
DN 37.2.0 – Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
MOLLIER d.o.o.
Slogin – Kula 10
51000 Rijeka
Direktor: Roman Šumak
Tel: 051/,
Fax: 051/
DN 37.2.0 – Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
NIKHOF d.o.o.
Dragovanščak 40A
10450 Jastrebarsko
Direktor: Nikola Kišić
Mob: 098/
DN 37.2.0 – Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
REGENERACIJA d.d.
Ksavera Šandora Đalskog 4
49210 Zabok
Direktor: Anđelko Švaljek
Tel: 049/
Fax: 049/
E-mail:
www.regeneracija.hr
DN 37.20 - Proizvodnja
netkanog tekstila uz korištenje regenerata tekstilnog otpada, spaljivanje tekstilnog otpada.
RIJEKATANK d.o.o.
Kružna 10
51000 Rijeka
Direktor: Milorad Šmitran
Tel: 051/,
Fax: 051/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje i reciklaža rabljenih ulja, zauljenih voda i ostataka naftnih derivata.
LAKMUS d.o.o.
Sjeverna ulica bb
52420 Buzet
Direktor: Mladen Prodan
Tel: 052/,
Fax: 052/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i
primarna prerada nemetala.
- Trgovina laboratorijskim priborom,
kemikalijama i dr.
Z.I.T.O. d.o.o.
Mirkovec 66
49223 Sv. Križ Začretje
Direktor: Zlatko Ivančić
Tel: 049/
Fax: 049/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje i prerada sek.sirovina (papira i ost.)
Nešto malo i veleprodaje
DEJAN B. d.o.o.
Lj. Babića Đalskog 61
49244 Stubičke Toplice
Direktor: Zvonko Videk
Tel: 049/
Fax: 049/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje sek.sirovina i
proizvodnja svijeća.
Povremeno i reciklaža stakla.
INES & BIMI d.o.o.
D.Domjanića 48
33405 Pitomača
Direktor: Marijan Ivanović
Tel: 033/
Fax: 033/
E-mail:
www.inesbimi.biz.hr
DN 37.20 - Skupljanje, reciklaža, prodaja i trgovina nemetalima.
P.T.S.S. d.o.o.
Mirka Bedeka 29
10251 Hrvatski Leskovar
Direktor: Darko Pavlin
Tel: 01/,
Fax: 01/
E-mail:
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada papira.
UNIPRES d.o.o.
Osječka 56, Satnica
31208 Petrijevci
Direktor: Vera Župan
Tel: 031/
Fax: 031/
DN 37.20 – Skupljanje, sortiranje i primarna prerada papira i plastike.Ulaz u Hrvatsku burzu otpada

 

 

 


© Hrvatska gospodarska komora. 2003.