Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Bruto domaći proizvod

U trećem kvartalu 2005. godine ostvarena je neočekivano visoka međugodišnja stopa rasta kvartalnog BDP-a od 5,2%, pa je i prosječna stopa rasta u prvih devet mjeseci povećana na relativno visokih 4,1%.

Pored rasta izvoza roba i usluga, u trećem kvartalu su znatno povećane i investicije u fiksni kapital, a nastavljen je i relativno visok rast osobne potrošnje. Pored toga, državna je potrošnja zadržala nisku međugodišnju stopu rasta, a zalihe su realno smanjene. Istodobno je smanjena dinamika rasta uvoza roba i usluga u odnosu na drugi kvartal. Time je rast uvoza roba i usluga u trećem kvartalu 2005. godine manji za 0,9 postotnih bodova u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Tako je u razdoblju siječanj-rujan 2005. godine realan rast BDP-a bio veći za 0,2 postotna boda u odnosu na isto razdoblje 2004. godine. Pri tome je rast osobne potrošnje, investicija u fiksni kapital te izvoza roba i usluga bio 14,7% manji nego u istom razdoblju 2004. godine. Kod državne se potrošnje istodobno bilježi trend rasta za razliku od prethodne godine kada je zabilježeno smanjenje, a rast zaliha je bio 1,5 puta veći nego u istom razdoblju 2004. godine. Uz to je zabilježen znatno manji rast uvoza roba i usluga nego prethodne godine. Na taj način rast zaliha, neto izvoza i državne potrošnje imaju najznačajniji utjecaj na rast BDP-a. Pri tome treba kazati da je neto izvoz, koji predstavlja razliku izvoza i uvoza roba i usluga, prvi puta nakon 2000. godine, pozitivno utjecao na rast BDP-a. Iako je i dalje bio negativan, zbog većeg rasta izvoza od uvoza bio je manje negativan nego u istom razdoblju 2004. godine. Naime, u prethodne četiri godine, međugodišnji je rast uvoza, tijekom prvih devet mjeseci, bio veći od rasta izvoza pa je to negativno utjecalo na rast BDP-a.

Kako je rast uvoza roba i usluga usporen sa 4,7% na 3,5%, a ukupan rast domaće potrošnje, zaliha i izvoza bio na razini onoga u istom razdoblju 2004. godine (4,3%), došlo je do blagog smanjenja pokrivenosti potražnje uvoznim dobrima i uslugama.

Prilog:
Tromjesečni obračun bruto domaćeg proizvoda (xls)
Struktura bruto domaćeg proizvoda (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.