Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Likvidnost i solventnost

Već četvrti mjesec zaredom bilježi se rast nepodmirenih naloga blokiranih pravnih osoba čime pa je, u studenom 2005. godine, ponovo njihova vrijednost prešla 11 milijardi kuna. Mada se bilježi trend rasta krajem godine, razina nepodmirenih naloga manja je, još uvijek za 1,1% u odnosu na studeni prethodne godine. Vrijednost M1 (transakcijskog novca) gotovo je tri puta veća od iznosa nepodmirenih naloga, što je gotovo isti odnos s početka 2005. godine.

/hgk/fileovi/6877.gif

Rast nepodmirenih naloga blokiranih pravnih osoba prati i rast broja blokiranih pravnih osoba kojih je u studenom zabilježeno 20,5 tisuća (3,9% više nego na početku godine). Broj zaposlenih u blokiranim pravnim osobama od 41.260, veći je za 34,1% nego u siječnju 2005. godine.

Prilog:

Broj insolventnih pravnih osoba, broj zaposlenih, iznos nepodmirenih naloga za plaćanje (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.