Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Državni proračun

U prvih deset mjeseci 2005. godine prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 69,1 milijardu kuna što je 8% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Istovremeno, rashodi su iznosili 72,5 milijardi kuna ili 5,7% više nego u istom razdoblju 2004. godine. U odnosu na plan za 2005. godinu prihodi i rashodi se ostvaruju u nižim iznosima, pri čemu je manjak prihoda znatno izraženiji te iznosi oko 2,2 milijarde kuna. Iz navedenog je razloga deficit proračuna narastao na 4,5 milijardi kuna. Međutim, imajući u vidu sezonsku komponentu i tekuća gospodarska kretanja, realna je mogućnost da će do konca godine prihodi doseći planiranu veličinu.

/hgk/fileovi/6887.gif

Na ostvarivanje ukupnih prihoda dominantno su utjecali porezni prihodi koji su u razdoblju siječanj-listopad 2005. g. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 8,4% i time povećali svoj udio u ukupnim prihodima na 60,2%. Unutar poreznih prihoda najveći je porast zabilježen kod poreza na dodanu vrijednost (2,2 milijarde kuna ili 9%) i poreza na dobit (748 milijuna kuna ili čak 28,4%). Porast prihoda od PDV-a dijelom je rezultat rasta prometa u trgovini na malo i uspješne turističke sezone. Visok rast prihoda od poreza na dobit rezultat je rasta dobiti poduzeća u 2004. godini, ali i naplate poreza na zadržane dobiti iz prethodnih godina isplaćene inozemnom vlasniku jednog hrvatskog trgovačkog društva.

Prihodi od socijalnih doprinosa sporije su rasli od ukupnih prihoda, u skladu sa skromnim porastom broja zaposlenih i relativno niskim rastom bruto plaća.

Glavninu rashoda državnog proračuna čine socijalne naknade (47,5%) i naknade zaposlenima (26,4%) koje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane za 4,1% odnosno 4,3%. Time je porast ukupnih rashoda zadržan na planiranoj razini, unatoč visokom porastu izdataka za kamate (13,9%) i subvencija (6,3%). U prvih deset mjeseci rashodi za kamate iznosili su nešto više od 3,8 milijardi kuna, pri čemu je, zbog orijentacije države na zaduživanje na domaćem tržištu kapitala, značajno porastao iznos tuzemnih kamata (za 24,4%) uz umjeren porast inozemnih kamata (5,2%). Povećanje rashoda za subvencije gotovo je u potpunosti rezultat subvencija danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora (poljoprivrednici, obrtnici, mala i srednja poduzeća).

Povodom zadnje proračunske transakcije u 2005. godini, koja se odnosila na isplatu 13,6 milijuna kuna brodogradilištu "3. maj", Ministarstvo financija je obznanilo dio preliminarnih podataka o prihodima državnog proračuna u 2005. godini. Prema tim preliminarnim podacima ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su na razini 85,4 milijardi kuna od čega su 50 milijardi kuna porezni prihodi. U odnosu na prethodnu godinu porez na dobit je porastao za 27,1%, prihodi od trošarina za 3,2%, a doprinosi za 6,2%.

 

Prilog:
Ostvarenje državnog proračuna (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.