Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Zaposlenost i plaće

Negativni trendovi na tržištu rada nastavljaju se i u studenome 2005. godine. Odnosno, već treći mjesec za redom bilježi se smanjenje ukupnog broja zaposlenih osoba pa istodobno raste broj nezaposlenih. Tako broj nezaposlenih krajem studenog iznosi preko 305 tisuća, a stopa nezaposlenosti 17,8%, što je za 0,4% postotna boda manje u odnosu na studeni 2004. godine.

/hgk/fileovi/6862.gif

Takva kretanja odraz su sezonskih oscilacija na tržištu rada prisutnih već nekoliko posljednjih godina. Naime, u studenom je na HZZ-u registrirano preko 22 tisuće novoprijavljenih, a gotovo 80% njih je već bilo u radnom odnosu. Većina je sada nezaposlena radi isteka ugovora na određeno vrijeme. Ukupan broj zaposlenih s evidencije smanjen je u studenom za 1. 060 osoba, s time da se samo 16% tih osoba zaposlilo na neodređeno vrijeme.

Broj zaposlenih u pravnim osobama koji čini oko 78% ukupno zaposlenih osoba smanjen je u odnosu na listopad za 0,3% ili 3.767 osoba. Najveće smanjenje zabilježeno je kod hotela i restorana (8,1%) te prijevoza, skladištenja i veza (0,5%). Djelatnost građevinarstva je, nakon osam mjeseci uzastopnog rasta broja zaposlenih, u studenom, zabilježila pad zaposlenih za 0,1%. Kod trgovine i poslovanja nekretninama broj zaposlenih je tijekom studenog, ostao na razini prethodnog mjeseca.

/hgk/fileovi/6863.gif

U listopadu se nastavlja tendencija međugodišnjeg realnog rasta prosječne neto plaće (1%), tako da je u prvih deset mjeseci iznosila 4.344 kune, što je nominalno 4,9%, a realno 1,7% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Od ukupno petnaest djelatnosti, samo kod šest je zabilježeno realno povećanje prosječne neto plaće u odnosu na prethodnu godinu. Od toga je najveći međugodišnji porast zabilježen kod rudarstva i vađenja (6,3%), dok su dvoznamenkaste stope zabilježene unutar prerađivačke industrije i to kod proizvodnje duhanskih proizvoda (+13,6%) te proizvodnje koksa i naftnih derivata (+12,2%).

Prilozi:

Aktivno stanovništvo u RH i njihova struktura  (xls)
Broj zaposlenih u pravnim osobama po NKD-u i njihova struktura (xls)
Prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama po NKD-u (xls)
Prosječna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama, po NKD-u (xls)
Indeksi kretanja neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama, po NKD-u (xls)

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.