Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Industrijska proizvodnja

Trend rasta industrijske proizvodnje nastavlja se i u studenom 2005. godine kada je za 6,3% veća u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod toga se bilježi daljnji trend rasta prerađivačke industrije koji je započet još u travnju, uz rast proizvodnje unutar rudarstva i vađenja te opskrbe el. energijom, plinom i vodom.

Unatoč rastu unatrag dva mjeseca, potonje dvije djelatnosti bilježe još uvijek pad proizvodnje u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2004. godine. Kod kemijske industrije se također bilježi manja razina proizvodnje, dok se kod proizvodnje hrane i pića te tiskarske djelatnosti bilježi brža dinamika rasta u odnosu na prethodnu godinu. Tako je industrijska proizvodnja, u prvih jedanaest mjeseci 2005. godine, rasla bržom dinamikom (5,2%) u odnosu na isto razdoblje 2004. godine (3,1%).

/hgk/fileovi/6854.gif

Zalihe gotovih proizvoda u industriji rastu već četvrti mjesec za redom pa su u studenom veće za 8,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Unutar proizvodnje hrane i pića potražnja, unatoč visokoj stopi rasta izvoza, nije u mogućnosti absorbirati povećanu proizvodnju pa zalihe unutar istih i dalje rastu. Unutar proizvodnje kemikalija zalihe također rastu i to uz smanjenu proizvodnju.

Proizvodnost rada i zaposlenost u industriji bilježe daljnju pozitivnu tendenciju pa je proizvodnost u listopadu veća za 3,6% uz istodobno povećanje zaposlenosti za 1,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

PRILOZI:

Indeksi ind. proizvodnje (prosjek 2004.=100) (xls)
Indeksi ind. proizvodnje (međugodišnji i lančani indeksi) (xls)
Indeksi ind. proizvodnje prema GIG-u (prosjek 2004.=100 (xls)
Indeksi ind.proizvodnje prema GIG-u (međugodišnji i lančani indeksi) (xls)
Indeksi ind. proizvodnje (desezonirani indeksi i indeksi zaliha gotovih proizvoda) (xls)
GIG-Glavne industrijske grupacije prema ekonomskoj namjeni, skupine NKD-a (doc)

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.