Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Turizam

U studenom 2005. godine, ostvareno je 5,3% više noćenja, u odnosu na studeni prethodne godine. Tako se nastavlja trend rasta noćenja domaćih i inozemnih gostiju, s time da je udio inozemnih, za razliku od prethodne godine, veći. Najviše noćenja u tom mjesecu ostvarili su turisti iz Njemačke, Austrije i Italije.

U prvih jedanaest mjeseci 2005. godine ostvareno je 6,2% više dolazaka turista i 7,6% više noćenja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, Italije i Slovenije. Unatoč rastu noćenja turista iz navedenih zemalja, njihov zajednički udio u noćenjima stranih turista spustio se ispod 50%. To je jednim dijelom i rezultat znatnih povećanja broja noćenja turista iz Francuske (55%), Velike Britanije (33%), SAD-a (15%) te Skandinavskih zemalja (oko 50%). Najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj (rast od 1%), Primorsko-goranskoj (rast od 3%) te Splitsko-dalmatinskoj županiji (rast od 15%).

/hgk/fileovi/6945.gif

U glavnom dijelu turističke sezone tj. trećem kvartalu, ostvaren je devizni prihod od 4,1 mlrd. eura, što je 12,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Tako je ukupno ostvareni devizni prihod od turizma u prvih devet mjeseci 2005. godine iznosio 5,5 milijardi eura, što je 8,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To je bitno utjecalo na smanjivanje deficita platne bilance koji u prvih devet mjeseci iznosi 418 mil. eura, dok je u prvom polugodištu 2005. godine iznosio 2,7 mlrd. eura. Devizni rashodi od turizma su istodobno manji za 7,4% i to zbog smanjenja rashoda u stavci “osobni razlozi”. Tako je rast neto deviznog prihoda od turizma, nakon tri kvartala veći za 10,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prilozi:

Dolasci i noćenja turista (xls)
Devizni prihod od turizma (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.