Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Trgovina na malo

U trgovini na malo se u studenom 2005. godine nastavlja, četvrti mjesec uzastopce, bilježiti manji rast, što je uobičajena sezonska pojava, tako da je realni pad iznosio 6,9% u odnosu na prethodni mjesec.

Međutim, to je još uvijek na međugodišnjoj mjesečnoj razini 2% realno veći promet, što je rezultat rasta prometa u djelatnostima prodaje, održavanja i popravka motornih vozila (+23,3%), ostale trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (+12%) te trgovine na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima (+12,5%) koje ostvaruju gotovo 30% maloprodaje. Prodaja motornih vozila, kod koje se bilježe dvoznamenkaste stope rasta još od travnja prošle godine, (izuzev srpnja) ostvarila je u prvih jedanaest mjeseci rast od 15,1%, za razliku od 2004. godine kada se u istom razdoblju bilježio negativan trend (-10,4%).

 /hgk/fileovi/6944.gif

Unatoč sporijem rastu plaća u odnosu na prethodnu godinu, promet u trgovini na malo je u jedanaest mjeseci veći za 3,1%, što je za 0,4 postotna boda više nego prethodne godine. Taj se rast prometa uglavnom temeljio na rastu kreditnih plasmana stanovništvu. Na takvo kretanje u trgovini na malo utjecao je i brži rast trgovine na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima (+15,7%), kao i rast već spomenute prodaje automobila, ostale trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovine na malo hranom, pićima u specijaliziranim prodavaonicama i trgovini na malo tekstilom, za razliku od istog razdoblja prethodne godine kada se kod tih djelatnosti bilježio pad. Kod zaliha u trgovini na malo nastavlja se sporija dinamika rasta započeta još početkom 2004. godine. Takvim kretanjima, zalihe su krajem trećeg kvartala 2005. godine veće tek za 0,6% nego što su bile početkom godine.


Prilog:

Indeksi prometa u trgovini na malo (xls)

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.