Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Monetarna kretanja

Nastavljajući se na cjelogodišnji dinamičan trend rasta, u listopadu prošle godine je ostvaren najviši mjesečni rast ukupnog kreditnog zaduženja kod poslovnih banaka u 2005. godini (za 2,2% ili 3,2 milijarde kuna). Mjesečni je rast bio podjednako baziran na uvećanju kreditnog zaduženja sektora trgovačkih društava i stanovništva te, nešto manje, države.

Time je u prvih deset mjeseci, razina potraživanja poslovnih banaka na osnovi plasiranih kredita, povećana za 17,2%, što je za osam postotnih bodova dinamičniji rast u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Pri tome je povećana dinamika rasta zaduživanja svih sektora, a najviše države (sa 18,8% na 56,6%), zatim sektora trgovačkih društava (s 3,7% na 11,0%) te, na kraju, stanovništva (s 12,5% na 16,6%). No, najveći značaj ipak ima zaduživanje stanovništva, sektor na koji se, krajem listopada, odnosi 50,4% ukupno plasiranih kredita poslovnih banaka.

/hgk/fileovi/6870.gif

Dinamičniju kreditnu aktivnost banaka na domaćem tržištu tijekom prvih deset mjeseci, nije slijedilo dinamičnije zaduživanje banaka u inozemstvu. Naime, inozemna pasiva banka je rasla sporije nego 2004. godine, te je krajem listopada bila samo 1,1% veća u odnosu na kraj prethodne godine (u usporedivom razdoblju 2004. godine rast je iznosio 6,9%). No, banke su istodobno, kako bi povećale svoje izvore, nastavile smanjivanje inozemne aktive, čija je razina krajem listopada bila 20,1% niža obzirom na kraj prethodne godine. Time je devizna pozicija poslovnih banaka tijekom 2005. godine održavana znatno «kraćom» u odnosu na ranije godine.

/hgk/fileovi/6872.gif  

Uz to, u prvih dest mjeseci je zabilježen i nešto dinamičniji rast domaćih izvora. Tako je rast monetarnog agregata M4 bio za 1,6 postotnih bodova brži, pri čemu je najviše ubrzan rast novčane mase M1.

Međunarodne pričuve RH su krajem studenog 2005. godine iznosile 7,2 milijardi eura (8,5 milijardi USD), što je 14,2% (u eurima) odnosno 1,7% (u dolarima) više nego u istom mjesecu prethodne godine.

PRILOG:

Monetarni i kreditni agregati (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.