Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH

DUG SREDIŠNJE DRŽAVE

U listopadu je unutarnji dug središnje države povećan za 884,9 milijuna kuna do razine od 54,6 milijardi kuna, uslijed novih kreditnih zaduženja kod poslovnih banaka. Kako se država u 2005. godini ne zadužuje na inozemnim tržištima, inozemna komponenta duga, od ožujka kada su otplaćene euroobveznice, stagnira na razini od oko 50 milijardi kuna.

/hgk/fileovi/6888.gif

U odnosu na kraj 2004. godine, unutarnji dug središnje države je u listopadu 2005. godine porastao za 32%, dok je inozemni dug smanjen za 7,7%. Ukupni je dug na osnovi toga porastao za 9,1%, što je 5,1 postotnih bodova manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

INOZEMNI DUG RH

Nakon tri mjeseca pada, bruto inozemni dug RH je u listopadu 2005. godine porastao za 0,6% do iznosa od 24,2 milijarde eura. Taj je rast temeljen na novom zaduženju poslovnih banaka (za 296 milijuna eura), dok su svi ostali sektori smanjili razinu inozemnog duga.

/hgk/fileovi/6889.gif

U prvih deset mjeseci, bilježi se trend sporijeg rasta ukupnog bruto inozemnog duga u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, čemu je primarno pridonio sektor države, a u manjoj mjeri i banaka. Država je, naime, jedini sektor u tom razdoblju koji je smanjio razinu inozemnog duga (za 4,1%), dok je doprinos poslovnih banaka stabilizaciji ukupnog duga bio samo u usporenju rasta inozemnog zaduživanja (za 2,8 postotna boda).

S druge strane, stabiliziranju ukupnog inozemnog duga najmanje pridonosi tzv. ostali domaći sektor (gospodarstvo), koji se nominalno zadužio 17,5% više nego u istom razdoblju prošle godine, te dug na osnovi inozemnih ulaganja (transakcije između vlasnički povezanih subjekata), čiji je rast viši za 7,4 postotna boda nego u istom razdoblju prethodne godine.

 

/hgk/fileovi/6711.gif

S druge strane, stabiliziranju ukupnog inozemnog duga u ovoj godini, najmanje pridonosi tzv. ostali domaći sektor (gospodarstvo), koji se nominalno zadužio 20,4% više nego u istom razdoblju prošle godine, te dug na osnovi inozemnih ulaganja (transakcije između vlasnički povezanih subjekata), koji je porastao dva puta više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prilozi:

Dug središnje države (xls) 
Stanje ukupnog vanjskog duga na kraju razdoblja (xls)
Struktura inozemnog duga prema sektorima i projekcijama otplate (xls) 

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.